Modern technologies of metalwork
+372 56690058
+372 56984364

Monteringsverkstad


Monteringsverkstaden består av flera sammankopplade sektioner, där dessa typer av monteringen utförs:

• Mekanisk montering - installation av kroppsdelar, montering av mekanismer, kontroll.
• Installation av hydrauliska komponenter, installation, läcktestning och funktioner.
• Installation av elektroniska komponenter i block, justering och kontroll, installation av programvara.
• Montering av värmeväxlare och kylaggregat, test.
• Montering av små elektromekaniska produkter.