Modern technologies of metalwork
+372 56690058
+372 56984364

Svetsade konstruktioner


Högkvaliteta svetsade konstruktioner med hög precisionsnivå utgör grunden för många produkter i företaget "Dieselland". Kvalificerad personal, utrustning och anpassningar av hög precision, lämplig förberedelse av delar och kvalitetskontroll vid alla stadier av processen är vår garanti för slutproduktens kvalitet. De viktigaste produkterna hör till kategorin svetsade delar och lättkonstruktioner med hög precision. Personalen är professionell i halvautomatisk bågsvetsning (MIG / MAG) och i gasbågsvetsning (TIG).
Vi har individuell approach till varje kund och en ständigt växande lista över tjänster:
• Semi-automatisk svetsning med skärmad gas (MIG / MAG)
• Svetsning med icke-förbrukningsbar elektrod i argon (TIG)
• Värmebearbetning av delar före svetsning, värmebehandling vid svetsning och värmebehandling av den färdigsvetsade detaljen
• Tillverkning av svetsade delar och metallkonstruktioner med vikt på upp till 0,5 t enligt kundens tekniska dokumentation
• Utveckling och projektering av produkter av olik komplexitet enligt beställarens idéer
• Utveckling, projektering och tillverkning av teknisk och mekanisk utrustning för svetsning och andra arbeten

Allmän syn på verkstaden: